fredag 31 januari 2014

Det här med skriftspråket...

Vi vill dela med oss av hur vi tänker kring det här med skriftspråket i förskolan, genom att ge er några tankar och exempel från vår vardag.

Vi har ett tag pratat om att barnen skulle få skriva sina egna namn på deras hylla i hallen. Varför ska vi skriva ut namnen på datorn när barnen kan skriva själva? De som inte kan än, får hjälp av kompisar som lär dem. De lånar varandras förmågor. Detta blir en av många meningsfulla aktiviteter där man kan få en förståelse för att skriftspråket verkligen behövs.  Våra morgonmöten är ett annat exempel. Då skriver vi upp barnens namn när vi tillsammans i dialog med barnen väljer dagens olika grupper. 

Vi har tagit ställning för att vi inte vill ha det traditionella "alfabetet" uppsatt på vår vägg. Alfabetet där A och en APA finns på samma bild. Vi tycker att detta alfabet helt enkelt känns för skolifierat. Vi vill inspirera på andra sätt. Det skall vara i lekfulla och meningsfulla sammanhang. Inspiration och bokstäver har vi på andra sätt. T ex klipper vi tillsammans ut bokstäver ur tidningar och har i en fin låda. Dessa kan man leka med och limma fast på annat papper. Vi har också skrivit ut bokstäver från datorn och klippt ut. Barnen inspireras av sagoböcker och tidningar till att skriva av ord och långa meningar. 

Det är intressant att observera hur barnen finner olika strategier för att skriva. När de är nyfikna på hur man skriver vissa ord och namn, kan de gå till kapprummet med penna och papper, för att skriva av det namn de söker efter. De kan också skriva av olika typer av skyltar på förskolan: "Personalrum" och "Toalett". 

Vi använder också flera olika dataprogram tillsammans med barnen, som t ex Word och Power Point. Då skriver vi berättelser, tankar och teorier om olika teckningar osv. Vi gör på detta sätt barnen delaktiga i dokumentationen och skriftspråket blir meningsfullt eftersom de vill berätta och dela med sig. Vi märker att barnen tillägnar sig skriftspråket genom att vi ger barnen olika möjligheter till inspiration i miljön. Vi lär tillsammans och främjar lärandet mellan barnen.