fredag 25 september 2015

En förunderlig dag...

Att arbeta med våra miljöer är något som genomsyrar våra tankar och vårt projekterande. Det är ett arbete som pågår ständigt och jämt. Vi gör tillägg utefter det vi arbetar med. Vi är stolta över att ha vårt eget ReMida i vår organisation. Vi går ofta tillsammans med barnen till ReMida och hämtar material. Vi blandar upp med visst "köpematerial", främst lego och magneter och olika figurer som vi nu köpt in.

Vi vill bjuda in till spännande, utforskningsbara och estetiska miljöer. Vi vill inspirera och skapa en nyfikenhet både gentemot barn och övriga som kommer och besöker oss.

Idag hade vi förmånen att ta emot ett stort studiebesök på 70 personer, uppdelat i två grupper. De var nyfikna på våra miljöer, vårt material och arbetssätt. Det är mycket spännande för oss att dela med oss på detta sätt. Det lyfter och stärker hela vår förskola. 

Vi förberedde våra barn inför dagens besök när vi hade vårt sedvanliga morgonmöte på trappan. Vi delade som vanligt in oss i grupper, både ute och inne grupper. De som var inne fick ett särskilt uppdrag att, om de ville, visa avdelningen för besökarna. Barnen tog detta på största allvar! De berättade och visade våra miljöer med stolthet! Ett barn var ivrig att visa sitt nygjorda lerarbete där han hade gjort "rötter". Några andra visade upp vår lilla kompis snigeln som lever i ett akvarium, samt teckningarna som de precis gjort. måndag 14 september 2015

Introduktion av tekniker och material

Såhär i början på terminen ägnar vi mycket tid till att introducera våra miljöer och vårt material. Vi introducerar nya tekniker och nya tillägg till välkänt material. Vi gör det tillsammans i mindre grupper och delar vårt arbete i större grupp. Det handlar om allt ifrån tuschpennor till lera och slicker. Det handlar om hur vi tillsammans vill vara och behandla oss och varandra i våra miljöer och med vårt material. En relativt ny detalj är att använda slicker (lerlim gjort av lera och vatten) när vi arbetar med lera. Plötsligt blev det något mer! Plötsligt fick figurerna både armar och ben. Något annat vi är noga med att introducera är lego. Många av våra barn har över sommaren gått från Duplo till smålego. Vi har som vi brukar, en legobar på avdelningen. Vi upplever att Lego i lagom mängd framdukad på detta trevliga och inbjudande sätt är en framgångsfaktor! Men även här behöver vi göra återtag. Vi pratar mycket om hur vi gör med legot och försöker bygga in en omsorg kring materialet.