torsdag 6 november 2014

Långdragna processer

När vi använder begrepp som långdragna processer, tänker vi kanske främst på projektarbeten som sträcker sig över flera år. Men om vi försöker bryta ner detta med tid, och processer över tid, kan man också tänka att man erbjuder flera förslag över en längre tid. Att få mycket tid och möjlighet att upptäcka ett specifikt material under några veckor kan också vara betydelsefullt, som kontrast till att erbjuda lera några gånger i veckan och måleri några gånger osv. Vi tänkte istället att vi har lera uppdukat på ljusbordet som ett stående förslag varje dag i flera veckor. Eller så blir det ett stående förslag för en längre tid än så.

Vi har plast på ljusbordet och ovanpå har vi brett ut leran i ett ganska tunt men ändå täckande lager. När vi är klara lägger vi disktrasor över leran så att de täcker hela området och sist plast som vi tejpar ordentligt runtomkring.

Vi delar som vanligt in oss i "lärgrupper" vid mötet på trappan. Vi blandar barn med erfarenhet från att arbeta med lera och nya barn som inte har speciellt mycket erfarenhet. Eftersom vi filmar mycket upptäcker vi vilka barn som intresserar sig för leran. Vi ser vilka strategier de använder, hur de närmar sig leran och vad de gör. Vi ser också vad barnen upptäcker. De upptäckte ljuset så småningom. Barnen klappade, gjorde streck, använde fingertopparna för att gräva djupare, några klättrade upp på bordet och ville sitta på leran.

Genom att se dessa filmer flera gånger ser vi också vårt eget agerande. Vi tänker att det är viktigt att barnen får närma sig leran på ljusbordet i lugn och ro. Vi är inte där och visar och gräver fram ljuset i första taget, utan avvaktar en del i början. Vi överöser dem heller inte med ord från början, men tänker att det blir viktigare och viktigare att sätta ord på görandet när de har fått sina första upplevelser vid leran och ljuset.

Barnen formar olika mönster vilket vi benämner, samt att vi sätter ord på deras olika strategier. Vi försöker specificera vilka kroppsdelar de använder, pekfingret, fingertoppen, handflatan mm. Barnen gör hål och ser ljuset. Ett barn kopplade ihop ljuset från ljusbordet till taklampans ljus. Barnet pekade och sa "lampa". 

Det är en spännande upptäckt när leran förs åt sidan och ljuset kommer fram! En wow upplevelse för våra allra yngsta!