onsdag 21 oktober 2015

Hundraspråkliga återkast

Vi har den senaste tiden reflekterat över på vilka olika sätt vi gör återkast. På vilket sätt reflekterar vi tillsammans med barnen? På vilket sätt ger vi barnen möjlighet till delaktighet och hur gör vi rent praktiskt? Pedagogisk dokumentation som arbetssätt handlar i grunden om just delaktighet tänker vi, men det går att utmana tänkandet kring just återkasten, som en del av den pedagogiska dokumentationen.

Att reflektera i stunden, under aktiviteten är ett sätt. Vi märkte när vi arbetade med de yngsta barnen att detta var nödvändigt då det ofta kan bli för abstrakt att försöka "gå tillbaka" och reflektera. Dessutom har barnen inte ett lika utvecklat talat språk som äldre barn vilket gör att vi pedagoger får en utmaning i att ge barnen andra sätt till reflektion. Vi behöver dessutom vara otroligt lyhörda. Att få möjlighet att undersöka till exempel ett visst material som lera under en längre period däremot, upptäckte vi gav resultat då barnen använde sina gjorda erfarenheter under processens gång. Det kom fler och fler ord och de visade att de hade erfarenheter av materialet som de drog lärdomar ifrån.

Nu under hösten har vi reflekterat mycket med hjälp av foton men också filmer från våra promenader till skogen och rotvältan. Vi har använt oss av flera olika foton som vi lagt ut på golvet. Barnen har då tittat på fotona och börjat att prata om det de ser på bilden. Vi tänker också att de gånger som vi väljer att använda oss av foton, så väljer ju barnen den bild som tilltalar dem mest. den eller de bilder som de "känner" mest för. Då får vi syn på vad det är som fångar barnens intresse.  Ofta  har de tagit upp fotot, pekat och förklarat vilka kamrater som finns där, vad de gör och vad de har upptäckt på denna plats som fotot är taget. Deras reflektioner och teorier kommer alltså fram under dessa samtal märker vi. Vi finns som ett stöd i detta samtal, och kan ställa nyfikna frågor för att komma vidare i tankarna.

Pedagog: "Vad var det vi såg?"

V: "Rötter" (V pekar på ena delen av fotot).

M: "Där var inte rötter, här var rötter" (M pekar på en annan del av fotot).

Pedagog: M tänker att det var en rot här, och du V, tänker att det var en rot här.

O: "Och jag tycker att det var en rot här" (O pekar på en tredje del av fotot).

Eller den växelvisa dialogen " Där är jag och där är du" "Ja, där är du och där är jag" Som en bekräftelse på att de tillsammans har upplevt något.

Dessa stunder filmar vi ofta, för att inte missa något viktigt som barnen säger. Att titta på filmerna är ett annat sätt att reflektera. Då kan flera tankar dyka upp, utifrån det barnen redan har sagt. I filmerna har vi en möjlighet att få syn på möjliga spår eller frågeställningar som vi gemensamt kan undersöka vidare.

Något annat som vi tidigare skrivit om är begreppet reflektionsritning. Genom att få uttrycka sig på ett annat sätt än det verbala, kan fler eller andra teorier komma upp. Det ger barn som har en styrka i tecknandet en möjlighet att få vara delaktiga med sina tankar.

Vi har även dansat en del denna höst. Vi har "dansat rötter!". Hur rör sig rötter? Rör dom sig alls? Vilken rekvisita behövs för att utveckla dansen? Vilken musik är att föredra för att utmana rörelser? Dans är det av alla språk som vi arbetar med, som vi har allra minst kunskap om. Ett språk som vi gärna vill utforska och närma oss mer.

Att göra återkast inför en större grupp kamrater gör vi ofta. Barnen visar och berättar och delar sina tankar med de andra barnen. Det kan handla om att de visar en teckning, ett foto, ett bygge av något slag, något de gjort i lera. De inspirerar på detta sätt varandra. Tankarna blir "allas tankar" och vi äger det projekterande arbetet tillsammans. Vi verkar för att det projekterande arbetet på avdelningen ska bli allas vår angelägenhet. 

Det finns alltså många sätt att göra återkast på. Vi tänker att det viktiga är att vi gör det, på många olika sätt. Det finns inga färdiga mallar eller metoder för reflektion eller återkast tillsammans med barnen, utan vi måste prova oss fram vilket som fungerar bra. Vilket sätt som passar för stunden får vi undersöka tillsammans med barnen. 


tisdag 20 oktober 2015

Lediga tjänster i Västra Förskoleområdet!Vill ni arbeta hos oss? Vi söker nu förskollärare! Klicka på länken nedan för att komma till annonsen på platsbanken.