måndag 24 mars 2014

Remidautställningen på Stadshuset!Denna vecka pågår Västras ReMidautställning i Stadshuset, Södertälje! Remidapedagogerna överträffar sig själva år efter år! Den digitala tekniken sammanflätad med ReMida -materialet är en oerhört spännande kombination. Vi har hunnit dit med flera barngrupper och de har alla fascinerats av de inbjudande miljöerna och utforskat dem med alla sina sinnen. Välkomna att förundras ni också!Sjung i mikrofonen eller dra den på olika material, se ljudvågorna!


tisdag 18 mars 2014

Gatunamn

Vi skrev tidigare om skriftspråket. Det är otroligt att se hur detta smittar av sig på fler och fler barn. Många av barnen skriver. Lekskriver på låtsas, eller skriver riktiga ord eller rent av meningar genom att ljuda ihop orden. Vi har provat en app som heter "skolstil" och den tyckte barnen var väldigt rolig eftersom en röst läser upp vad man skriver.

Vi har också vid flera tillfällen i olika lärgrupper skrivit gatuskyltar. Vi märkte ett intresse av detta vid en av alla promenader till vattentornet. Barnen läste gatunamnen och skrev ner dessa i ett anteckningsblock. I blocket ritade även två av barnen en karta. Dessa anteckningar har legat till grund för fler gatuskyltar. Intresset växer när de märker att man kan göra sig förstådd genom att skriva. När det blir meningsfullt och när det kommer utifrån barnens egna intressen. Dessa mindre skyltar placerade vi ut på en karta som vi tidigare har ritat.


tisdag 4 mars 2014

Svåra dilemman i det livslånga lärandet

Vi skriver ofta om lärgrupper och hur dessa berikar alla i gruppen med dess olika kompetenser som ingår. Men barnen parar naturligtvis ihop sig i andra grupper också utefter hur och vad de leker med. Detta kan vara mycket positivt men vi uppmärksammar också hur barnen skapar strategier för att endast kunna leka med vissa barn, och några andra kan lätt bli utanför. En strategi kan vara att ta med tre leksaker till förskolan, så att man kan locka till sig just de två kompisar som man vill leka med. Ett annat barn kanske ville vara med och kan känna sig utanför. Hur hanterar man detta?

Ett lätt sätt skulle kunna vara att förbjuda leksaker. Men som vi skrivit tidigare har vi tagit ställning för att dessa konflikter ingår i livets lärande och vi väljer att förhålla sig till detta utan förbud. Oftast är det mycket berikande och vi vill få en insyn i barnens erfarenhetsvärld. 

Vi tror att det är bättre att angripa själva grundproblematiken. Att återkommande föra en dialog om hur vi vill förhålla oss till varandra. Att kunna visa respekt, empati och att vi tillsammans ska kunna se till att ingen känner sig utanför känns som bra strategier för vår del. Men vi funderar ändå ibland hur vi ska göra och hur vi angriper konflikter som uppstår bland barnen. Idag gjorde vi så att vi hade ett möte på trappan innan lunch och pratade om detta. Hur är man en bra kompis och hur gör man då? Ett barn kunde referera till en liknande händelse från Bamse tidningen. Flera andra gav exempel på hur man kan känna sig och hur man kan göra för att kompisen inte ska behöva känna så. Vi fortsätter att observera dessa tendenser och använder även våra erfarenheter när vi gör våra grupper på morgonmötet. 

Vi inser att vi hela tiden ställs inför svåra dilemman och tänker att barnen måste få möta detta i det livslånga lärandet. Däremot måste vi vara oerhört uppmärksamma och lyhörda inför dessa konflikter.