onsdag 29 juni 2016

Välkomna!

Brolunda förskola har den stora äran att välkomna organisationens andra förskolor under de fyra veckor vi har sammanslagning och sommarförskola.

Vi förbereder genom att duka fram mer material men vi har även börjat måla våra "dokumentations tavlor" gråa. Det blir en snyggare kontrast! Nu syns tavlorna och dokumentationen bättre.

En tanke föddes att förflytta en del av dokumentationen till nästa avdelning, dit grupperna flyttar. Till exempel flyttar Äventyrarna till Uppfinnarna och tar med sig några "trådar" att dra i. Vi skrev om detta för ett år sedan och tänker att det var lyckat att verkligen ha något att starta upp med. Uppfinnarna flyttar till Forskarna och även de fick några dokumentationer med. Det blir tydligt för barnen också, vi märker att vi nu börjar "ladda". Barnen är stolta över att byta avdelningar och ser fram emot det med glädje!

onsdag 15 juni 2016

Ingenting utan glädje!

Vi håller som bäst på att avrunda terminen, förbereda för sommarförskolan samt att ladda inför hösten.

Vi kommer i augusti att flytta upp på äldrebarnssidan och vår grupp med 4 åringar följer med. En av oss kommer att arbeta på 4 års avdelningen och en på 5 års avdelningen. Detta bland annat för att vi har varsin "FSU-tjänst" som innebär att vi som förskollärare ska verka som praktiknära inspiratörer och ledare när det gäller det projekterande arbetet tillsammans med barnen. Vi såg att det skulle gagna förskolan bäst att göra arbetsorganisationen på detta sätt.

Vi avrundar alltså "Forskarsvdelningen" för nu, då vi kommer att arbeta med en annan arbetsorganisation, men vi tänker att vi ändå  fortsätter på liknande sätt. Vi är ett starkt team på hela förskolan. Vi är fortfarande på samma sida av huset, på varsin sida om vår gemensamma ateljé. Våra lokaler är öppna och inbjuder till gemenskap. Vi känner att detta kommer att bli toppen!

Något som slog oss nyligen var att vi på våren alltid brukar ha sk. "överinskolningar". Vi känner att vi har en så pass stor kännedom om barnen, och framförallt känner de varandra, så vi har helt enkelt inte haft några överinskolningar på det sätt vi förut haft. Barngrupperna är heller inte lika låsta vid en viss personalgrupp så som vi kanske tänkt tidigare. De har varandra och är trygga i det. Det är snarare vi pedagoger som behöver skola in oss. 
Vi ser med glädje fram emot hösten! "Ingenting utan glädje" (sagt av Vea Vecchi) blir höstens viktiga budskap som vi tar fasta på. Vi har nog denna termin verkligen förstått vad Vea menar med dessa ord och vi tror att hon har rätt. Fattas glädjen -fattas allt!