torsdag 6 februari 2014

Fantastiska teorier

Vi befinner oss till viss del i fantasins värld nu. Vi fantiserar och skapar teorier kring vattentornet med fantasins hjälp. Vi ser att barnen tänker naturvetenskap (vattnets kretslopp) när de skapar sina teorier. De berättar om vattentornets funktioner och många av dem har liknande tankar om hur vattnet flödar därinne. Att regnvattnet kommer in uppifrån och rinner ner på olika sätt. Ofta kommer vattnet ut igen, för att låtas sugas upp av törstiga blommor eller träd. Ett barn uttryckte det såhär: "Det går runt och runt och runt". Vi skannar in teckningarna och skriver ner deras teorier tillsammans. Vår tanke är att fortsätta reflektionsrita på olika sätt. Ibland på ett stort papper på ljusbordet och ibland på mindre papper var för sig. Vi har börjat ett samarbete med ateljéristan som arbetar på vår glasverkstad och spånar tillsammans kring en stor målning som vi ska göra. Barnen är med och tänker när hon besöker oss. Vi ser detta med tecknandet som en förberedelse inför denna stora målning. Förutom detta fantasispår tecknar vi också många kartor med vägar och kännetecken som vi har när vi går våra promenader. Dessa idéer tänker vi att vi tar tillvara under processens gång och när den stora tavlan ska börja målas. Vi ser hur barnen intresserar sig för olika detaljer. Några målar och ritar t ex mycket rosor och hittar under processens gång nya tekniker för att rita dem. Några andra ritar många vägar och andra hus.