onsdag 24 september 2014

Vår plats vid TRÄDET följer med oss in!

Vi har på flera olika sätt tagit med vår plats in till vår avdelning. Vi har bilder utskrivna på OH plast som vi har på både OH:n och ljusbordet. Vi har också gjort en plats där vi har bilder på väggen där barnen på olika sätt och med hjälp av olika verktyg närmar sig platsen. Där har vi också skrivit ut en liten bild på varje barn, laminerat och fäst med lim på en vinkork så att den kan stå upp. Här finns också olika naturmaterial, pinnar, kottar, stenar. Vi får observera barnen och undersökandet på denna plats inne på avdelningen. Vilka upptäckter kommer barnen att göra på denna plats?
torsdag 11 september 2014

Musikträdet

Efter våra första reflektioner kring trädet, dans och musik valde vi att besjäla trädet med musik. Vi har vid återkommande tillfällen varit vid trädet, som nu blev ett "musikträd". Vi har hittills lyssnat på barnens favoritdanslåt från "Babblarna" och observerat med hjälp av videokamera. Vilken glädje att vara vid trädet som spelade musik! Barnen dansade, klättrade, kommunicerade (genom dansen) och tittade uppåt i trädet! Det var ju lite konstigt det här... Men väldigt roligt!


En projektingång

I vår organisation på sju förskolor ska vi denna höst fläta samman två projektrubriker som vi har haft. Den ena handlar om material, dess egenskaper och möjligheter. Många avdelningar har här arbetat med papper och tyg. På vår yngrebarnsavdelning har barnen arbetat med tyg tidigare. Några avdelningar inklusive oss och vår förra äldrebarnsavdelning har som bekant arbetat med "Barns relation till en plats". Vi arbetade med vattentornet och vägen dit.

Vår tanke är nu att vi flätar samman tyg, barnens erfarenheter av tyg, och binder samman detta med en plats. Vi har den senaste veckan observerat barnens intresse för ett speciellt, klättervänligt träd ute på vår skogsgård. Detta kan vara en bra plats att fortsätta utforskandet på genom att göra tillägg av olika material och att undersöka med olika verktyg. 

Något som vi också har observerat dessa första veckor är barnens fascination för musik och dans. Vi ser musikaliska barn med taktkänsla som dansar med stor glädje! Vi ser att dansen blir ett språk som kommuniceras mellan barnen samt mellan barnen och oss. Vi har reflekterat över våra rörelser, våra imitationer av barnens rörelser, och tänker att detta språk är viktigt! Speciellt viktigt med de yngre barnen. Vi har något gemensamt som vi alla förstår! Vi kan kommunicera med hjälp av dans! 
onsdag 3 september 2014

Utmanarbron är här!

Ibland får vi idéer till vår miljö som vi får hjälp med att bygga. Vi har byggbord och mötestrappa sedan tidigare, inspirerade från Reggio Emilia men med vår egen touch. Idéen till denna bro kom från en av oss. Vi började skissa och fundera innan sommaren... Idag kom den till vår förskola färdig att utforskas! Våra två åringar fick undersöka dess möjligheter. Självklart krävs här närvarande pedagoger. Våra allra minsta ettåringar kommer inte upp än, men de kan däremot krypa under! Det finns två speglar, en på varje sida. En tjock plexiglasskiva finns på bron för att barnen ska kunna titta på varandra nerifrån och upp och tvärt om.

"Osså klätta", kommenterade ett barn då vi tittade på bilderna från barnens första möte med bron. 

Vår avdelning heter "Utmanarna"! Passar bra med en bro som utmanar till motoriska och sociala samspel!