fredag 26 augusti 2016

Vikten av att iscensätta... och allt det andra!

I vår organisation träffas vi regelbundet, alla sju förskolor i ett gemensamt projektnätverk. Vi får alltid många tankar efter dessa nätverk och för att tänka ett varv till kring dessa tankar är denna blogg helt rätt för ändamålet.

Frågan som vi tänkte kring idag var; Hur riggar vi för att barnen ska kunna vara inne i ett görande en längre tid?

Vi tänker mycket om detta. Som med det mesta är vår värld komplex och när vi lyfter en aspekt hänger den ihop med någon annan märker vi. Detaljer i helheten gör hela skillnaden. Vi tänker om estetikens betydelse, introduktion till miljöer och material, vikten av att sätta ihop "fiffiga kompisar" som medverkar till ett ömsesidigt utbyte, att möjliggöra för varje individ att få så många positiva upplevelser som möjligt. 

Vi tänker också på vikten av att faktiskt tillåtas att gå mellan flera stationer. Det är viktigt att vi är nyfikna på barnets intentioner innan vi säger stopp! Det kan hända att barnet faktisk har en spännande tanke och vill prova den på ett annat sätt. I våras gjorde vi några blogginlägg där vi beskrev att barnen tex fick möjlighet att måla på flera olika sätt, på staffli, på tapetrulle på golv, papper på ljusbord. 

Vikten av att bygga relationer är också en grundläggande parameter för att kunna hålla i och fokusera. Här är inskolningen av största vikt. Där bygger vi relationer inte bara med barnen, utan med barnens familjer också. Det är viktigt att sträva efter att skapa goda relationer.

Hur vi agerar som pedagoger, att vi till exempel kan bistå med att lägga till rekvisita för att hålla i en lek är också något att tänka till om. Hur skapar vi dessa situationer som möjliggör att barnen kan få "hålla på"?

Vi pratade även om "hela dagen perspektivet". Vi måste erbjuda meningsfulla aktiviteter hela dagarna! Vår fd reflektionspartner sa: "ibland är det kanske så att vi tränar, och ibland tävlar vi". Så tänker vi att det kanske är, vi kanske har ett extra fokus mitt på dagen, men vi ska erbjuda meningsfulla aktiviteter morgon och sen eftermiddag också. Det har barnen rätt till! 


onsdag 24 augusti 2016

Vi finns på Instagram!

Vi har precis skaffat oss ett Instagramkonto. Vi tänker oss att det blir ett bra komplement till vår blogg. På Instagram blir det bilder som ganska ofta blir fördjupade tankar här i bloggen. Instagram är lätt att följa, och alla dessa följare som vi förhoppningsvis får hittar lättare hit. Det är också naturligtvis intressant att följa andra pedagoger och förskolor! Välkomna dit, och ge er till känna så vi kan följa er! 

tisdag 23 augusti 2016

Introduktion av våra miljöer och material!

Nu är vi igång! De här första veckorna arbetar vi mycket med introduktion. I våra reflektionsgrupper pratar vi om hur vi introducerar och med våra barngrupper "gör vi introduktion". Som alltid delar vi in barnen i mindre grupper, men vi kan även prata och tänka tillsammans på vår samlingstrappa i större grupp.

För att kunna introducera måste vi först börja med att iordningställa miljöerna. Barnen ska ha en grund att komma till i augusti, och den bygger vi sedan på utefter barens intressen och det projekterande arbete som vi är inne i och undersöker. Vi har därför under första veckan lagt en del arbete på miljöerna där vi både behövt "skala av" men även lägga till detaljer som gör miljön levande. Det sistnämnda är svårt att sätta fingret på, men våra miljöer kan inte stå tomma utan den måste bestå av värme och kärlek. Det kan handla om växter, fina detaljer och om hur vi presenterar materialet. 

Den här veckan är det introduktion som gäller. Vi introducerar även nya familjer till vår förskola, och några av oss pedagoger lär känna nya barngrupper och varandra. En spännande termin har börjat som kommer att följas av ledorden: "ingenting utan glädje"! Vi ska också ägna oss åt att fundera och framförallt AGERA för att bli bättre planetskötare! Hållbar utveckling är något som vår organisation brinner för och tillsammans har vi en gemensam projektrubrik som handlar om just detta.