måndag 30 november 2015

Barns relation och dialog med en plats

I vår organisation har vi under flera år haft en gemensam projektrubrik som handlar om möten med olika platser. Vi tänker speciellt på relationen mellan barn och platser, mellan barn platsen och olika material. Vi ser i våra dokumentationer att barnen skapar en relation med platsen, i det här fallet en stubbe i skogen. Vi observerar hur barnen tar sig an platsen, på vilket sätt de angriper den rent fysiskt och verbalt. Till denna plats har vi gått hela hösten eftersom vi ser att barnen är intresserade av det platsen erbjuder. Först intresserade sig barnen för rotvältan, berget, stocken och vägen dit. Vi spanade på kännetecken för att hitta vägen. Sedan dök den spännande stubben upp där i skogen, och barnen springer fram till den direkt när vi kommer dit. De för en konversation med stubben. På denna stubbe är det målat, på ena sidan finns en ledsen mun och ögon med tårar, på den andra en glad mun. Vi vet inte vem som har målat detta och det spelar ingen roll heller...

R: Jag tycker om dig, jag kommer sakna dig, vi ses igen!
T: Jag kramade stubben, då blev han glad. Vi gjorde en bok till stubben! 
R: Stubben ska få en mössa, därför, så han inte fryser.


Vi läser just nu boken: "En spaggettiröra av röster" av Harold Göthson och Birgitta Kennedy. Där finns kapitel som handlar om det vi håller på och utforskar. Barns relation och dialog med en plats. De skriver om att utmana "huret". Detta är något vi ska fortsätta att vara nyfikna på! Att inte gå för snabbt fram, utan vara i en lång undersökningsperiod är också något vi lär hela tiden. Vi har som sagt arbetat med denna rubrik i vårt projekterande länge, men behöver ändå backa bandet, starta om med att observera kring just hur barnen angriper platsen. Vad kan en plats vara och bli? Den frågan ställer sig Harold. Vad gör sig barnen känsliga för? På vilka olika sätt närmar de sig platsen rent fysiskt? Vilka relationer byggs? Det finns många spännande ingångar och barnen har som sagt börjat bygga en relation med stubben, vilket kanske är grunden för att nyfikenheten skall fortsätta att frodas? Grunden för vårt fortsatta utforskande? 

onsdag 11 november 2015

Estetiska uttryck och grafisk design

Idag hade vi återigen en heldag med Karin Gandini. Vi ingår som första organisation i en fortbildning som Karin håller i, inom grafisk design. Det handlar om hur vi uttrycker oss rent estetiskt när det gäller dokumentationer, foldrar, presentationer, månadsbrev, mm som vi använder oss av i vår verksamhet. Några datorprogram som vi arbetat i är PowerPoint och Publisher. Vi började med första träffen i våras och känner nu att vi har lärt oss otroligt mycket under dessa träffar. 

Idag fick vi även öva praktiskt i workshops med "spår av löv". Vi fotade och dokumenterade vilka verktyg vi använde, och kunde använda oss av. Både digitala och analoga. Vi fick också se ett exempel på ett arbete gjort på iPad med appen Keynote. Ett enkelt sätt att göra en estetisk layout. På vår förskola har vi börjat se våra dokumentationer, foldrar, månadsbrev och hur vi presenterar vår förskola vid vår entré, på ett mer estetiskt sätt. Vi förstår att denna kommunikation är oerhört viktig. Valet av bilder i kombination med text som kompletterar varandra, är att föredra framför en text som talar samma språk som bilden. Vi har lärt oss att "luft" mellan textstycken är bra, och att stödlinjerna i tex Publisher då kan användas. Att använda olika bilder, tagna långt ifrån, nära, på material och plats som får målgruppen att känna "känslan" av det som sker är sådant vi verkligen tar till oss och övar på.