måndag 25 april 2016

Lera och tecknande, eller tecknande och lera!

Vi har många spännande saker på gång! Vi har ägnat oss åt att upptäcka människan, oss själva, med hjälp tecknande och lera. Många barn började i höstas att rita "huvudfotingar". Vad vi har upptäckt nu är att vissa barn har lättare att närma sig "människan" genom att arbeta med lera. Några barn gjorde "huvudfotingar" i lera först, och tecknade sedan. Vi tänker att det är viktigt att erbjuda flera olika sätt, flera olika verktyg eftersom vi alla är olika. Något som har inspirerat barnen till att göra människor är filmen Frost. Elsas magiska iskraft har till exempel avbildats i lera. Att kunna ta vara på, och utmana kring sådant som ligger barnen nära skapar ett intresse och en nyfikenhet. 

Vi har även börjat med att så frön. Gurkplantorna växer sig allt större och det är en spännande process att följa. Detta har en del av barnen erfarenhet av sedan förra terminen. Att teckna processen tillsammans skapar möjlighet till inspiration mellan barnen.