onsdag 27 augusti 2014

Familjeaktivinskolning

Äntligen augusti och vi kan starta igång arbetet på avdelningen och förskolan med familjeaktivinskolning först på agendan. Som vi skrev innan sommaren så var vår utmaning att skola in oss själva till gruppen. I vår barngrupp kommer vi att ha 20 barn. 11 barn är sk. " gamla barn". Hur tänkte vi då när vi kom till avdelningen för att möta våra nygamla barn och föräldrar ?
Material- hur tänkte vi om det?
Miljön inomhus men också utomhus- hur har vi "riggat" för att det ska locka barnen till lek och möten med oss och andra barn?
 Många frågor men viktiga frågor att reflektera över. Hos oss tänker vi, som vi också tidigare har skrivit om, miljön som den tredje pedagogen. Vi började terminen med att tänka om hur vi skulle skapa flera mötesplatser med spännande aktiviteter som lockar till utforskande. Det är viktigt att miljön är anpassad för de yngsta och vi tänker att det vi skapar nu kommer förmodligen att ändras med tiden då barnen blir äldre och kräver nya utmaningar. Miljö och material behöver vara föränderligt och det är inte enkelt alltid att veta vad som behöver läggas till eller vad som behöver tas bort.

Andra viktiga frågor att tänka om är att vi skolar in barnen till en verksamhet snarare än en famn. Det är inte alltid självklart att ett barn dras till en pedagog i början utan väljer istället att utforska miljön som också barnet knyter an till. Då är det viktigt att man har tänkt om miljön. Vår roll i inskolningen blir att hela tiden vara närvarande i barnens aktiviteter lyssna in och bekräfta det barnen säger. Att visa positiva känslor- " jag ser dig". På så sätt visar vi intresse för vem barnet är och skapar en relation till barnet. Det är viktigt att barnen i början får möjlighet till att bygga en grundläggande tillit till pedagogerna och verksamheten för att barnen ska känna sig trygga i att utforska och leka.
Vi skolade in oss själva de allra första veckorna efter sommaren. Vi koncentrerade oss på att hela tiden finnas nära barnen. Vi var nya för de "gamla" barnen men eftersom de var trygga i miljön på förskolan gick detta mycket bra. Det var vi som var nya och inte barnen. När inskolningsbarnen sedan kom var vi som personal färdiginskolade och vi kunde tillsammans välkomna fler kamrater. 
Det som vi redan från början gjorde var att ta med några av våra "metoder" och rutiner från erfarenheterna vi har med de äldre barnen. Vi startar precis som förut dagen med ett morgonmöte. Vi sjunger mycket sånger och delar in oss i grupper. Barnen är delaktiga på sitt sätt. Några pratar lite och kan tala om vad de vill. Detta är något vi ska fortsätta att utveckla utifrån de erfarenheter vi har av "lärgrupper".
Vi har även tagit med oss erfarenheter kring vår miljö. Vi vill bjuda in till utforskande. Materialet ska vara fint presenterat och märkvärdiggöras. På äldrebarnsavdelningen presenterades till exempel legofigurer på silverbrickor. Vi tror dessa figurer får ett extra värde och blir viktiga i leken när de står vackert presenterade. Barnen är extra rädda om legot upplevde vi. Detta tog vi som sagt med till de yngre barnen.