onsdag 23 december 2015

God Jul och Gott Nytt År!
Vi önskar er alla som läser vår blogg en God Jul och Gott Nytt År! Nästa år väntar nya utmaningar och dessa kommer vi att fortsätta att blogga om. Tack för att ni läser och förundras tillsammans med oss!

tisdag 15 december 2015

Flera nyanser av grått...

Hur kan grå se ut? Hur många gråa nyanser kan vi blanda? Vi inspireras av den gråa laven som vi hittat på "vår" plats i skogen, för att blanda olika färger. Vi får syn på detaljerna med hjälp av digitala verktyg så som USB -ägg, ihopkopplad med dator och projektor.

fredag 11 december 2015

Återkast igen...

Det här begreppet ÅTERKAST är ett ord som vi har tolkat på flera olika sätt. Tidigare har vi beskrivit det som att vi ger tillbaka till barnen. Vi har återgivit något som vi har upplevt att barnen har varit intresserade av, barnen har mer fått minnas tillbaka på gemensamma upplevelser. Idag har vi tänkt om och tolkat på nytt. Att göra ett återkast kan mer vara att ge barnen en möjlighet att få närma sig en fråga, att göra en fördjupning i ett ämne som rör det projekterande som vi just nu är inne i. Att göra en gemensam angelägenhet av en fråga som vi ska undersöka. Till vårterminen kommer vår utmaning vara att följa upp de frågor och spår som vi just nu är inne i tillsammans med barnen. Vi kommer att observera och dokumentera barnens processer när vi är på vår plats i skogen. Hur skapar barn relation till den platsen, hur närmar sig barnen varandra på den här platsen och vilka nya relationer uppstår. Den senaste tiden har vi observerat att barnen har känt lukter på platsen och uttryckt det. Hur kan vi arbeta vidare med det tillbaka på förskolan? Sinnesupplevelser, hur kan vi arbeta vidare med det?
Barnen har upptäckt ett kärr på den här platsen, kanske något att undersöka närmare? För oss är det spännande att gå in i detta nu och tänka tillbaka på de erfarenheter som vi har med oss från Vattentornsprojektet. Mycket kan vi känna igen oss i, bl.a. att det är inte målet som är det viktiga utan allt det som sker däremellan.

tisdag 8 december 2015

Att förbinda ute och inne!

Vi är just nu nyfikna på hur vi kan förbinda ute och inne. På vår plats i skogen som vi går till finns många spännande utforskningsbara möjligheter. Vi har tagit med en del naturmaterial in på avdelningen. Det har varit olika sorters material så som barkbitar (som legat på marken), olika små bitar av mossor och lavar, löv, pinnar och kottar. Vi närmar oss detaljerna runt vår plats, både ute och inne på avdelningen. Vi tar hjälp av olika verktyg, och just här använder vi USB ägg tillsammans med dator och projektor. Vi är nyfikna på vilka detaljer barnen fastnar för. 

T: Stora och liten!
Barnet tittar på barkbiten med USB ägget och upptäcker några små hål. Barnet ser även dessa hål uppförstorade på väggen. 
T: Det är sönder!
Kanske tänker barnet att eftersom det är många hål i barkbiten, så har den på något sätt gått sönder. På något sätt har det blivit hål och barkbiten är inte längre som den kanske var?
Pedagog: Hur kan den ha gått sönder?
Det kom ingen teori kring denna fråga men vi fortsätter att undersöka detta material och observerar, lyssnar och ser vad andra barn upptäcker.
R: De mossa! 

Vi tänker att barnen får möjlighet att tillägna sig ett rikt och varierat språk om de får möta olika material på flera sätt, samt om vi benämner och pratar om de olika naturmaterialen. 
Vi kan fördjupa detta arbete med att få syn på detaljer genom att arbeta 100-språkligt. Målning skulle kunna vara ett sådant språk som vi kan fördjupa.