lördag 3 juni 2017

Ett exempel på en mindmap

Ett exempel från den här terminens mindmap. Vi gör ofta mindmaps, Ibland mer "inzoomade" och ibland lite mer "utzoomade" som här. Här ville vi formulera lite tydligare syften varför vi egentligen har det fokus vi har. Varför arbetar vi med "En hållbar framtid"? Det blev ett hjul denna gång, med "ekrar". Detta hjul hoppas vi kommer fortsätta att rulla, var vet vi dock inte än. Det finns många frågor och uppslag att fortsätta med i höst. Processerna fortsätter! Vi är dock i avrundningsfasen på förskolan, vi är "klara för nu" och analyserar vår termin och vårt läsår. Samtidigt förbereder vi oss i tankarna inför hösten. Vi har haft överinskolningar och vi tänker och reflekterar kring de kommande inskolningarna. Det gäller att ligga steget före! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar